12 Commity (master)
 

Autor SHA1 Wiadomość Data
  Alfred 8bc7bfcfca Update 1 rok temu
  Alfred e4e526b521 Update config 1 rok temu
  Alfred 8091985f7e Update current job description 1 rok temu
  Alfred 4e4f3b4ada Update new URL 1 rok temu
  Alfred b7500ed10e Minor changes 1 rok temu
  Alfred 76faa27a03 Add more basic info 1 rok temu
  Alfred 6fca9e0388 Add member section 1 rok temu
  Alfred ed4bb2ba5c Update languages 1 rok temu
  Alfred 6bc403ced1 Fix GTD url 2 lat temu
  Alfred db825957dd Add GTD professional experience 2 lat temu
  Alfred bd151379ab Add responsiveness 3 lat temu
  Alfred 26929d8500 first commit 3 lat temu