12 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Alfred 8bc7bfcfca Update преди 1 година
  Alfred e4e526b521 Update config преди 1 година
  Alfred 8091985f7e Update current job description преди 1 година
  Alfred 4e4f3b4ada Update new URL преди 1 година
  Alfred b7500ed10e Minor changes преди 1 година
  Alfred 76faa27a03 Add more basic info преди 1 година
  Alfred 6fca9e0388 Add member section преди 1 година
  Alfred ed4bb2ba5c Update languages преди 1 година
  Alfred 6bc403ced1 Fix GTD url преди 2 години
  Alfred db825957dd Add GTD professional experience преди 2 години
  Alfred bd151379ab Add responsiveness преди 3 години
  Alfred 26929d8500 first commit преди 3 години