Platform for create, edit, manage, and publish zines. https://dynzine.com
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Alfred 9daa086029 Fix footer link před 1 rokem
apps Fix footer link před 1 rokem
docker Ensure to remove eidtor subtree před 1 rokem
dynzine Big refactor před 1 rokem
resources/imgs Access files locally před 1 rokem
static Ensure to remove eidtor subtree před 1 rokem
tests Big refactor před 1 rokem
.gitignore Update .gitignore před 1 rokem
LICENSE Add home styles před 1 rokem
README.md Big refactor před 1 rokem
manage.py Django project initialization před 2 roky
requirements.txt Add djawth in requirements.txt před 1 rokem

README.md

Dynzine

Online content creator that allows authors to arrange it depending on their preferences. The end goal of dynzine is to form an e-zine as a finished composition, which will be accessible in html and printable formats.